Moso

Bambus
sirovina budućnosti

Sačuvajmo šume koristeći bambus

Kada proučimo bambus kao biljku od koristi za planetu i ljude, videćemo njegovu veliku i raznovrsnu primenu i pozitivan uticaj na okolinu.

Upotreba bambusa u ishrani, kao građevinskog materijala, kao sirovne za izradu papira, tekstila, nemeštaja i mnoštva upotrebnih i dekorativnih proizvoda čini ga jedinstvenom prirodnom sirovinom.

Brz rast i velika korisna masa postignuta u kratkom vremenu čine ga mnogo vrećim izvorom kvalitetnog materijala u odnosu na bilo koje klasično drvo.

Ako je potreba čovečanstva da se emisija ugljendioksida u budućnosti smanji, bambusu  sigurno pripada značajno mesto u tom smislu.

Bambus - ekološke panel ploče

Ako uporedimo potrošnju i proizvodnju ugljen-dioksida u procesu njegove prerade do krajnjeg proizvoda, u svakom od procesa, proizvodnja je manja od potrošnje tokom rasta, u nekim slučajevima i višestruko. To bambus čini najboljom sirovinom sa stanovišta održanja životne sredine.

Panel ploče sastavljene od jednog ili više slojeva letvica, unakrsno ili uzdužno složenih i zalepljenih, imaju poseban i jedinstven izgled, prepoznatljiv i raznovrstan u skladu sa prirodnom strukturom i bojama bambusa.

 

Vodootporni proizvodi

Kada se bambus koristi za nameštaj, njegova glavna osobina, osim estetske specifičnosti, je otpornost na vodu i spoljašnje uticaje, što omogućava minimalnu ili nikakvu zaštitnu doradu materijala. 

Ovo donosi uživanje u prirodnom mirisu i izgledu bambusa, čak i kod kupatilskog nameštaja gde je izložen stalnom uticaju vlage i vode.

Zahvaljujući tim vrhunskim osobinama elementi nameštaja od bambus panel ploča su jedinstveni i dugotrajni i zahtevaju minimalno održavanje.